Privacy

PRIVACY STATEMENT
Camping de Zandgaten
Deze website wordt beheerd door Camping de Zandgaten Als u actief via de site reageert, bijvoorbeeld door informatie aan te vragen of een verblijf te boeken, dan worden uw gegevens gebruikt om te reageren op uw verzoek. De door u verstrekte gegevens worden ook opgenomen in het klantenbestand van Camping de Zandgaten. Camping de Zandgaten zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Camping de Zandgaten met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Doeleinden van gegevensverwerking Camping de Zandgaten verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om web statistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling dat Camping de Zandgaten via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. Camping de Zandgaten is geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Internetsites van derden. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Uitoefening van rechten

Neem contact op met Camping de Zandgaten Indien u geen marketinginformatie van Camping de Zandgaten wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via een mail bericht naar info@camping-dezandgaten.nl of per post:

Camping de Zandgaten
Siberië 26
7934 TB Stuifzand

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite, kunt u deze indienen per mail naar info@camping-dezandgaten.nl of per post. Wijzigingen Privacy Statement Camping de Zandgaten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.